فرش ابريشمـي قم ” ازگرانترین انواع فرش هاي دستباف دنيا و از مهمترين کالاهـاي صادراتـي کشـوربعد ازنفت وگاز محسوب  مي شود که در چند سال گذشته به تحریم با رونـد نزولـي در صادرات روبروست.

    حسن جمشيدي ها رئيس سازمان بازرگاني استان قم ، فرش ابريشم قم را به لحاظ کيفيت ، تنـوع رنگ آمیزی و طرح  جزو بهترين فرش هاي دستباف مي داند ومي گويد گران بها ترين فرش هاي بافته شده ابریشم مختص به استان قـم است و در مقايسه با فرش ساير استان ها ، از شاخص و کيفيت بسیار بالايي برخوردار است .

    او ، با بيان اينکه هم اکنون 95 درصد فرش استان به خارج از کشور صادر مي شود بیش ترين مشتریان فرش ابريشم قم را از کشورهاي اروپايي ، آمريکا ، ژاپن و کانادا دانست .

    جمشيدي ها ، رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و سرايت آن به فرش استان قم و کمبود نقدینگی   را در توليـد از بزرگ ترين مشکلات توليد و توسعه صادرات فرش مي داند و مي گويد سازمان بازرگاني به دنبال ايجـاد بازاري مشخص براي فرش است تا از اين طريق سرمايه و سود بيشتري به بافندگان فرش برسد.

    رئيس سازمان بازرگاني استان ، با اشاره به اينکه بايد يکسري اقدامات مناسب و لازم جهت بازاريابي فرش انجام پذيرد  گفت سليقه يابي مصرف کننده قبل از اقدام به هر نوع توليد به عنوان مهمی  در بهبـود وضـع تعداد تولید و کيفيت تولید در صادرات فرش در قم حساب مي شود علاوه بر آن توجه به توليد، مشتري مداري و رقابت درکنار يکديگر مي تواند موجب رونق فرش استان شود .

    جمشيدي ها همچنين گفت :جايزه صادراتي درگذشته سه درصد بوده که اکنون به پنج درصـد افـزايش يافته و اين درحالي است که چنين رقمي نمي تواند خسارت توليد و صادرات فرش را جبران کند. .

    او درجواب به سوال خبرنگار ما درخصوص آموزش و ارتقاء تخصص بافندگان فرش استان قم مي گويد از شش سال گذشته تاکنون90 دوره آموزش بهبافي فرش در بخش های استان قم فرش انجام شوده است و تا پايان امسال هم 20دوره آموزشي ديگر برگزار خواهد شد .

    جمشيدي ها بااشاره به اين نکته که حدود 37 هزار نفر در قم بصورت مستقيم و غيرمستقيم از راه توليد فرش خرج خود را درمي  آورد گفت حدود هفت هزارنفر از قالي بافان استان عضو بيمه تامين اجتماعـي هستنـد و ساير افراد هم زيرپوشش کميته امداد امام خميني و با ساير نهادها مي باشند .

 اين درحالي است که غلامرضا اخوان رئيس اتحاديه توليدکنندگان فرش دستباف قم مي گويد کمبود پول از مهم ترین مشکل توليدکنندگان فرش است. .

    او ابراز اميدواري مي کند اين نقص با کمک دولت و با اسرار مسولان این مشکل  رفع می شود.

    اخوان بابيان اينکه قيمت تمام شده بافت فرش در ايران در مقايسه با کشورهاي رقيب بيش تر است گفت اگرچه فرش ابريشم قم داراي اصالت است اما قيمت بالاي تمام شده فرش موجب شده تا فروش آن در خارج از کشور کم شود.

    او کمک دولت را در اين خصوص واجب دانست و گفت درصورتي که دولت با ارائه راهکاري نسبت به کاهش هزينه هاي بافت فرش، توليدکنندگان را ياري کند مي توان به ارتقاء جايگاه فرش قم در بازارهاي جهاني اميدوار بود .

    اخوان ، طرح ها و نقشه هاي فرش ابريشم قم را منحصر به فرد است و گفت اگر نقشه هاي فرش ثبت جهاني شوند کمک خوبي به توليدکنندگان فرش در قم خواهدشد .

    ابوالفضل رجبيان رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرش استان هم دراين خصوص مي گويد پارسال توليدات فرش به نصف کاهش يافت يعني از حدود 30 هزار مترمربع به 15 هزار مترمربع رسيدکه 95 درصدآن فرش ابريشم و پنج درصد آن کلک است .

    او افزود ارزش صادرات فرش قم هم پارسال حدود 15 درصد کل کشور يعني 65 تا 75 ميليون دلار بود .

  است رجبيان ، با بيان اينکـه در سال 73 ميزان صادرات فرش کل کشور حدود 1000000000دلار بوده و هم اکنون به نصف رسيده است یعنی 500000000 دلار گفت وجود رقبايي مانند هند و چين، تبليغات نادرست و غيرعلمي، بازاريابي نامناسب ، تورم داخل کشور و رکود جهان از علل کاهش توليد و صادرات فرش قم است. .

    غلامرضا مهپور 65 سالـه که بيش از 40 سـال سابقه کار در توليـد فرش دارد در اين خصـوص گفت صادرکننده و بافنـده و توليدکننده و سه رکن اصلي در بازار فرش است که اگر يکي از اين ارکان دچـار مشکل شوند بازار فرش تحت تاثير قرار مي گيرد .

    او افزود توليد فرش بايد مطابق سلیقه مشتري باشد بهترين مواد و بيشترين دقت انجام شـود تا همچنـان فرش قم در جهان بی رقيب ازنظر کيفيت باشد .

    بنابراين مي توان نتيجه گيـري کرد که براي رهايي از وضعیت کنونی در عرصه توليد و صادرات فرش بايد اقدامات جدي و اثاثی صورت پذيرد ازجمله ايجاد صندوق حمايت از توليدکنندگان ، ثبت علائم تجاري روي فرش براي جلوگيري از سوءاستفاده رقبا ، جايگزيني تجارت الکترونيک بجـاي تجارت سنتـي به منظـور افزايش توان در بازاريابي و رقابت ، تعريف حداقل هاي استاندارد فرش براي جلوگيري از کاهش کيفيت و ارزش واقعي فرش ابريشم قم مشخص شود تا جايزه صادراتي بصورت منطقي محاسبه شود ودرنهايت سياست گذاري برنامه ريزي و ارائه راهکارهاي نوين براي توسعه صنعت فرش استان ، مي تواند باعث رشد، رونق و توسعه اين صنعت شود