فروشگاه فرش کرباسی یکی از بزرگ ترین و جامع ترین فروشگاه های فرش قم واصفهان است.

فروش گاه ما مثل كلكسيوني از نفيس ترين فرش هاي اصفهان و قم است فرش كرباسي حدودا ٣٦٠٠ قلم جنس دارد كه براي يك انتخاب موفق و مردقبول معقولا نه به نظر مي رسد

قیمت های فروشگاه ما از تولید به مصرف است  . زیرا که  فرش های قمی فروشگاه اکثرا” تولید خود فروشگاه .

در فروشگاه فرش اصفهان  کرباسی مارک هایی چون صیرفیان  مهدئي حقيقي مويدي و كرباسي زاده  و…  به شما عزيزان اراعه مي گردد

شماره ی تماس 22658057-021