نقاشی نقشه فرش-نكات مهم در نقطه زدن

نكات مهم در نقطه زدن: در نقطه زدن توجه ورعايت نكات مهم زير ضروري است: 1- حركت قلم نقطه بايد دقيقاً در داخل خانه هاي شطرنجي انجام گيرد. به طوري كه فضاي داخل خانه با يك حركت قلم پر شده و رنگ از آن خارج نشود. اگر حركت قلم نقطه از خانه ها خارج گردد در هنگام بافت چنين نقشه...

نقاشی نقشه فرش-روش كشيدن قلم رنگ بر روي كاغذ نقشه

روش كشيدن قلم رنگ بر روي كاغذ نقشه: ابتدا بايد قلم موي مخصوص انتخاب شده و سپس در درليوان پر آبي كه هميشه در كنار ميز كار قرار دارد شسته شود تا موهاي آن كاملاً نرم شود. البته تكان دادن قلم مو در داخل ليوان براي نرم شدن موهاي قلم كافي است. پس از خشك كردن قلم مو با...

نقاشی نقشه فرش-چگونگی استفاده از قلم مو برای رنگ زدن

چگونگي استفاده از قلم مو براي رنگ زدن رنگهاي مورد استفاده در نقشه فرش اغلب از نوع رنگهاي آبرنگ هستند. اين رنگها يا به صورت آماده موجود هستند و يا از تركيب دو يا چند رنگ مختلف ساخته مي‌شوند كه در هر دو صورت، آب نقش بسزايي در توليد رنگ و آماده نمودن آن براي كار...

نقاشی نقشه فرش-کپی برداری از طرح اصلی

 کپی برداری از طرح اصلی   کپی طرحهايي بزرگتر از طرح اصلي هدف كپي بردار در اين مرحله، تهيه طرحي بزرگتر از طرح اصلي است. به اين معني كه كپي براي قاليهايي است كه بزرگتر از طرح اصلي توليد خواهند شد. در اين صورت بايد براي كپي كردن از كاغذهايي استفاده شود كه خانه هاي...

نقاشی نقشه فرش-کپی برداری

كپي برداري همچنانكه قبلاً نيز توضيح داده شد، كپي برداري يكي از اركان اصلي در رنگ نقشه و از مراحل اوليه و زير بناي كار مي‌باشد. در كپي نقشه ها ضمن رعايت كليه موازين و قواعد بايد توجه داشت كه كپي كردن در سه حالت صورت مي‌گيرد: 1-كپي طرحهايي كه به اندازه اصل هستند. 2-كپي...

نقاشی نقشه فرش-كاربرد ابزار و وسايل رنگ آميزي

كاربرد ابزار و وسايل رنگ آميزي براي آماده شدن يك نقشه مراحل زير بايد به ترتيب توسط اساتيد و متخصصين مربوطه و با همكاري مشاركت هم طي شود: 1-طراحي 2- انتخاب رنگ و نقاش نقشه 3-نسخه برداري 4-رنگ زني 5-نقطه چيني در بعضي از كارگاههاي نقاشي نقشه فرش، به علت حجم زياد، هر يك...

نقاشی نقشه فرش-رنگ های مورد استفاده در اصفهان(1)

آشنايي با رنگهايي مورد استفاده در اصفهان در مرحله رنگ زدن، نقاش رنگ زمينه ها را در نظر مي‌گيرد. براي مثال زمينه كرم ، با توجه به رنگ زمينه روشن، رنگهاي تيره حرف اول را در نقش مي‌زنند. در اين حالت ، نقاش رنگ زمينه حاشيه را رنگي تيره انتخاب مي‌كند و در رنگ آميزي گلها از...

نقاشی نقشه فرش-رنگ های مورد استفاده در اصفهان

آشنايي با رنگهايي مورد استفاده در اصفهان در زمان پادشاهان صفوي با انتقال پايتخت به اصفهان دوران طلايي رونق و شكوه اين شهر آغاز گرديد. ايجاد بناهاي عالي و هنرمندانه ، گسترش مدارس، ساخت و احداث مساجد و بازارها و حمايت بي‌دريغ از صنعتگران و هنرمندان  در دوران شاهان اوليه...